Fail berkaitan TiPS

 1. Carta Alir Kerja dan Senarai Semak eProfiling (Kemaskini pada 17 Januari 2018).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 2. Format Surat Penempatan LSI.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 3. Garis Panduan LSI BDR 2021.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 4. KURSUS ASAS PEMBANGUNAN PERSONEL PROFILING PENGAJAR TVET
  1. 1.Manual Projek Pembangunan Profil Pengajar Kemahiran (TVET).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  2. 2.Taklimat Sistem e Profiling.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  3. 3. Manual Kursus Pembangunan Modul.doc (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  4. 4. Pengenalan Kepada Sistem eProfiling.pptx
  5. 5. Taklimat dan Objektif Kursus.pptx (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  6. 6. My Movie CUDBAS3.mp4 (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 5. Lampiran 12a Rekod Kehadiran LSI.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 6. Lampiran7 BorangLaporDiriLatihanSangkutanIndustri.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 7. Manual_eProfiling
  1. BAB 1 - Pengenalan eProfiling.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  2. BAB 2- Sistem eProfiling.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  3. BAB 3 - Workflow.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  4. BAB 4 - Manual Pengguna - A) Pendaftaran.pdf
  5. BAB 4 - Manual Pengguna - B) Personal.docx.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  6. BAB 4 - Manual Pengguna - C) Penilaian.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  7. BAB 4 - Manual Pengguna - D) Bidang dan ACL.docx.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  8. BAB 4 - Manual Pengguna - E) Laporan dan Analisa.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  9. BAB 4 - Manual Pengguna - F) Latihan (Personal).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  10. BAB 4 - Manual Pengguna - G) Latihan (PKI).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  11. BAB 4 - Manual Pengguna - H) Latihan (LSI - Permohonan oleh Pengajar).docx.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  12. BAB 4 - Manual Pengguna - I) Latihan (LSI - Perekodan Secara Manual Bagi LSI Yang Telah Dilaksanakan).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
  13. BAB 4 - Manual Pengguna - J) Latihan (Reskilling, Crash).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 8. Panduan LSI Katogari A (Awam) Edisi 2021.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 9. Panduan PKI Edisi 2021.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 10. Profiling Tenaga Pengajar Kemahiran 2016-Bengkel Analisa Kompetensi.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 11. STAGE 4 Taklimat PENINGKATAN KOMPETENSI.pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)
 12. Taklimat Sistem eProfiling 2017 (kemaskini pada 17 Jan 2018).pdf (Hanya untuk capaian pengguna berdaftar)