A. PROSES KERJA (WORKFLOW) EPROFILING

Proses Kerja (workflow) eProfiling adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2Paparan skrin 2/2B. PENDAFTARAN EPROFILING & PENGESAHAN EMAIL

Langkah-langkah untuk pendaftaran pengguna baru sistem eProfiling dan Pengesahan email adalah seperti 8 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/8
Paparan skrin 2/8
Paparan skrin 3/8
Paparan skrin 4/8
Paparan skrin 5/8
Paparan skrin 6/8
Paparan skrin 7/8
Paparan skrin 8/8C. LOGIN

Langkah-langkah untuk login masuk ke sistem eProfiling adalah seperti 3 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/3
Paparan skrin 2/3
Paparan skrin 3/3D. KATALALUAND1. TUKAR KATALALUAN

Langkah-langkah untuk tukar katalaluan sistem eProfiling adalah seperti 3 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/3
Paparan skrin 2/3
Paparan skrin 3/3D2. LUPA KATALALUAN

Langkah-langkah sekiranya lupa katalaluan sistem eProfiling adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2E. KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI


E1. PERSONAL

Langkah-langkah memasukkan maklumat Personal adalah seperti 3 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/3
Paparan skrin 2/3
Paparan skrin 3/3E2. PERJAWATAN

Langkah-langkah memasukkan maklumat Perjawatan adalah seperti 1 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/1E3. KELULUSAN

Langkah-langkah memasukkan maklumat Kelulusan adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2E4. BIDANG

Langkah-langkah memasukkan maklumat Bidang adalah seperti 5 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/5
Paparan skrin 2/5
Paparan skrin 3/5
Paparan skrin 4/5
Paparan skrin 5/5E5. PERAKUAN

Langkah-langkah membuat Perakuan adalah seperti 1 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/1PENGESAHAN PENILAIAN

Langkah-langkah membuat Pengesahan Penilaian adalah seperti 5 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/5
Paparan skrin 2/5
Paparan skrin 3/5
Paparan skrin 4/5
Paparan skrin 5/5ADMIN AGENSI (AA)

Berikut adalah peranan-peranan bagi Admin Agensi (AA) :


A. LANTIK AI @ EX @ KEMASKINI STATUS AKTIF PENGAJAR

Langkah-langkah adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2B. SAHKAN MAKLUMAT PENGAJAR

Langkah-langkah adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2C. TETAPKAN PENYELIA UNTUK PENGAJAR

Langkah-langkah adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2D. DOWNLOAD BIDANG

Langkah-langkah adalah seperti 7 paparan skrin di bawah : :


Paparan skrin 1/7
Paparan skrin 2/7
Paparan skrin 3/7
Paparan skrin 4/7
Paparan skrin 5/7
Paparan skrin 6/7
Paparan skrin 7/7ADMIN INSTITUT (AI)

Berikut adalah peranan-peranan bagi Admin Institut (AI) :


A. LANTIK HD @ KEMASKINI STATUS AKTIF PENGAJAR

Langkah-langkah adalah seperti 2 paparan skrin di bawah : :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2B. SAHKAN MAKLUMAT PENGAJAR

Langkah-langkah adalah seperti 2 paparan skrin di bawah : :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2C. TETAPKAN PENYELIA UNTUK PENGAJAR

Langkah-langkah adalah seperti 2 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/2
Paparan skrin 2/2D. DOWNLOAD BIDANG

Langkah-langkah adalah seperti 7 paparan skrin di bawah : :


Paparan skrin 1/7
Paparan skrin 2/7
Paparan skrin 3/7
Paparan skrin 4/7
Paparan skrin 5/7
Paparan skrin 6/7
Paparan skrin 7/7A. LAPORAN

Langkah-langkah adalah seperti 16 paparan skrin di bawah :


Paparan skrin 1/16
Paparan skrin 2/16
Paparan skrin 3/16
Paparan skrin 4/16
Paparan skrin 5/16
Paparan skrin 6/16
Paparan skrin 7/16
Paparan skrin 8/16
Paparan skrin 9/16
Paparan skrin 10/16
Paparan skrin 11/16
Paparan skrin 12/16
Paparan skrin 13/16
Paparan skrin 14/16
Paparan skrin 15/16
Paparan skrin 16/16