Menu Close

Soalan Lazim

Pendaftaran eProfiling terbuka kepada 
  1. Semua pengajar TVET
  2. Personel yang dilantik untuk mengurus sistem eProfiling
Pastikan semua maklumat pendaftaran diisi dan dilengkapkan serta disahkan oleh pemohon dalam Maklumat Personal.

Sekiranya terlupa katalaluan,

  • Sila klik lupa katalaluan, masukkan no kad pengenalan dan email yang didaftarkan dalam sistem.
  • Jika terlupa / bertukar email , sila hubungi Admin Institut (AI) atau Admin Agensi (AA)
 

Jika pengajar bertukar agensi / institut,

  1. Sila kemaskini maklumat perjawatan 
 
2. Aktifkan perjawatan baru
  • Sila maklum kepada AI agensi / institut terdahulu untuk tukar status “tidak aktif”
  • Setelah ditukar ke status “tidak aktif”, sila maklum AI agensi / institut terkini untuk diaktifkan semula

Seorang pengajar TVET perlu melengkapkan 3 penilaian kompetensi

  1. Vokasional / profesional
  2. Pedagogi / Sosial
  3. Pengurusan

 Penilaian ketiga-tiga kompetensi hanya perlu dilakukan sekali setahun iaitu pada awal Julai hingga akhir Oktober.

 
Pengajar wajib melengkapkan “Penilaian Kursus”.
Pengajar perlu merujuk kepada Admin Institut (AI) / Admin Agensi (AA).
Pengajar boleh memohon secara dalam talian.
Pengajar perlu,
a. Cetak surat tawaran LSI
b. Cetak, lengkapkan dan memuatnaik Borang Lapor Diri yang telah disahkan oleh majikan
Pengajar perlu,
a. Menghantar Laporan LSI dalam bentuk hardcopy & softcopy kepada penyelaras LSI CIAST
b. Buat Penilaian LSI
Penyelia perlu bersemuka dengan pengajar semasa penilaian dilaksanakan
Penilaian oleh penyelia perlu dilakukan selepas pengajar membuat penilaian lengkap dalam tempoh Julai hingga akhir Oktober.
Penyelia boleh dapat maklumat ini di laman utama selepas login
PL merancang kursus berdasarkan dapatan laporan Ability Map
Terdapat 3 kategori kursus yang boleh dirancang iaitu,
a. Reskilling ⇒ Skor purata ability < 4.0
b. Upskilling ⇒ Skor purata ability > 4.0
c. Profesional ⇒ 3.0 < Skor Purata ability < 5.0
Modul kursus dirancang berdasarkan kepada skor ability
Peserta kursus dikenalpasti berdasarkan kepada skor ability
AA boleh tambah bidang dengan mengenalpasti ACL yang telah dibangunkan


AA hanya boleh kemaskini nama dan maklumat institut tetapi tidak boleh tambah institut baru.  AA perlu menghubungi Admin System CIAST


Setelah menerima permohonan latihan daripada PL, AA semak dan majukan kepada Admin Latihan (AL) di CIAST. Kelulusan latihan adalah berdasarkan kepada keputusan mesyuarat.
AA akan melantik minimum 2 orang AI bagi setiap institut.
Admin Institut (AI) akan menyokong permohonan LSI pengajar
Pengajar boleh merujuk panduan pelaksanaan penempatan LSI bagi pengajar TVET Institusi Latihan Awam.
AI perlu menentu sahkan personel adalah kakitangan agensi/institut berkenaan sebelum membuat pengesahan.
AI perlu menentu sahkan personel adalah kakitangan agensi/institut berkenaan sebelum membuat pengesahan.
AI boleh tambah bidang dengan mengenalpasti ACL yang telah dibangunkan.
S1: Peranan Admin Agensi (AA) melantik Admin Institut.
Betul
S2: Penyelaras Latihan (PL) meluluskan permohonan latihan.
Salah
S3: Peranan Admin Institut (AI) menyokong permohonan Latihan Singkatan Industri (LSI)
Betul
S4: Head of Department (HD) boleh membuat keputusan pengurusan berdasarkan status laporan TVET instructor eProfiling System (TiPS).
Betul
S5: Penilaian Kompetensi dua kali setahun.
Salah
S6: Setiap pengajar perlu mengisi sekurang-kurangnya satu penilaian kompetensi.
Salah
S7: Penyelia (PE) boleh menambah bidang penilaian kompetensi institut.
Salah
S8: Admin Institut (AI) berperanan mengesahkan profil pengajar institut.
Betul
S9: Penyelia (PE) bertanggungjawab mengesahkan penilaian kompetensi pengajar.
Betul
S10: Pengajar (PE) perlu mengisi borang penilaian kursus dan penilaian abiliti selepas tamat latihan.
Betul
S11: Admin Latihan (AL) berperanan sebagai pegawai pengesah kelulusan latihan agensi.
Betul
S12: Skor bagi melaksanakan latihan dalam kategori reskilling adalah skor purata > 4.0.
Salah
S13: Skor bagi melaksanakan latihan dalam kategori upskilling adalah skor purata > 4.0.
Betul
S14: Laporan analisa abiliti pengajar boleh dilihat oleh pengajar.
Salah
S15: Pengajar yang terlupa katalaluan boleh hubungi Admin Agensi (AA).
Betul